Lenker

Her er vi samlet noen lenker til andre sider som også omhandler skolehager.


Oslo kommune- urbant landbruk som læringsarena for barn

På oppdrag fra Oslo kommune, har U.reist i samarbeid med Tveten andelsgård utviklet et pedagogisk verktøy for å vise hvordan andelsgårder også kan fungere som skolehager.

Ressurs

FAO: Hvordan etablere og drive en skolehage

Setting up and running a school garden

Nettverksbygging

Skolehager i Norge

Facebookside hvor du kan komme i kontakt med andre som er opptatt av skolehage, få tips og dele erfaring. Administreres av Økologisk Norge

Ressursside

NORSØK

NORSØK - Norsk Senter for Økologisk Landbruk har lenge jobbet med skolehager og økologisk landbruk. De drifter selv en skolehage hvor elever kommer på besøk.

Videreutdanningskurs i økologisk skolehage og bærekraftig læring

Samlingsbasert videreutdanningskurs over 2 år som gir 15 studiepoeng. Kursholderne er Marianne Leisner og Linda Jolly.

Skolehageseminaret 2021

På seminaret går vi i dybden på et av mest grunnleggende faktorene for å lykkes i skolehagen, nemlig jordlivet. Vi får tips, kunnskap og erfaring fra både bonden, gartneren og pedagogen. EVIGE GRØNN ENGER, bærekraftig landbruk med fokus på jordhelse Anders Lerberg Kopstad, regenerativ bonde, landbruksrådgiver og foredragsholder LEVENDE JORD, naturen som læremester nummer en. Morten Bragdø, fjerdegenerasjons gartner, forfatter og foredragsholder JORDLIV OG LIVSMESTRING- en pedagog og bondes betraktninger og råd Carl Erik Nielsen Østlund, pedagog, skolehagelærer og bonde på Skjølberg Søndre SOFASAMTALE, Skolehagen som bærekraftsarena- erfaren pedagog deler sine beste tips Linda Jolly, Universitetslektor og kursleder for skolehageundervisning Samtalen ledes av prosjektleder Annikken Jøssund, Økologisk Norge

Ressursside

Norges skolehagelag

Etter år med stadig økende interesse for skolehager, over hele landet, er Norges skolehagelag gjenopprettet! Foreningen ble første gang stiftet i 1911, og "nystiftet" 29. januar 2015. Foreningen ønsker å være et forum for alle som er involvert i og interessert i skolehager, eller har lyst å støtte opp under etableringen og driften av slike, i hele landet. For å støtte dette arbeidet, meld deg inn i foreningen.

Natursekken

Den naturlige skolesekken lyser ut midler til grunnskoler og videregående skoler, hvor målet er at skolene skal utvikle undervisningsopplegg som fremmer undervisning for bærekraftig utvikling. De har også en rekke gode undervisningsverktøy og ressurser for lærere på sine nettsider.

Miljøsertifisering

Grønt flagg

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et pedagogisk verktøy for å styrke temaene klima, miljø og bærekraft i undervisningen.

Ressursside

Skolehagen vår! Faglige utfordringer og praktisk arbeid

Skolehagen vår! Faglige utfordringer og praktisk arbeid. Av Kirsty McKinnon og Liv Birkeland, Norsøk.

Skolehageseminaret

Skolehageseminaret 2020

På seminaret får du inspirasjon og kunnskap til å starte opp med skolehage eller til å videreutvikle en allerede eksisterende hage. Seminaret arrangeres av Økologisk Norge, Vitenparken og Norsøk

Ressursside

Vitenparken

Vitenparken er et viten- og opplevelsessenter som ligger på campus ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet i Ås. Senteret har fokus på mat, teknologi og forskning. På nettsiden finnes gode ressurser knyttet til oppstart og drift av skolehager.

Skolehage i Oslo kommune

Oslo kommune jobber med skolehager, her er deres nettside for alt arbeid som skjer der, annet drift av Geitmyra skolehage.

Ressursside

Matjungelen

Det er de voksne som organiserer jungelaktivitetene på SFO, og får både e-læring og pedagogisk materiell til aktivitetsoppleggene fra Matjungelen. Aktivitetene kan SFO selv justere slik at de passer inn i deres lokale SFO-hverdag. Innholdet i Matjungelen er kunnskapsbasert og i tråd med Helsedirektoratets kostråd og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skole og SFO.

Ressurs

Miljølære: undervisningsverktøy om bærekraftig utvikling

Undervisningsverktøy om bærekraftig utvikling

Ressursside

Agropub

Agropub er det ledende norske nettstedet for kunnskap om økologisk landbruk og agronomi. Hovedmålgruppe er produsenter og rådgivere, studenter og lærere. Også interesserte forbrukere og personer innen forvaltning finner stoff av interesse. Nettstedet eies og driftes av Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Har egen ressursside knyttet til skolehager.