Om nettsiden og prosjektet

Nettsiden er etablert og driftet av Økologisk Norge, og prosjektet "Dyrk Framtida - flere skolehager i Norge" som er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Nettsiden er designet av Mads Pålrsud (Growlab) og utviklet av Eivind Lindbråten (Mist).

Barn som hopper og ser glade ut

Dyrk framtida -flere skolehager i Norge

I 2019 fikk Økologisk Norge støtte til skolehageprosjektet Dyrk framtida! av Sparebankstiftelsen DNB, og i 2020 ble prosjektet utvidet til å vare ut 2023.

Økologisk Norge ønsker å få til en større satsning på skolehagen som undervisningsarena, med mål om å løfte, styrke og modernisere den inn i vår tid. Vårt ønske er å spre kunnskap og inspirasjon om skolehager og skolehageundervisning, samtidig som nettverket mellom skolehagene i Norge styrkes.

Hva gjør vi?


For å konkret oppnå prosjektets mål vil vi tilgjengeliggjøre kunnskap og ressurser om skolehagedrift gjennom nettsiden og tilhørende skolehagehåndbok. Vi ønsker å styrke nettverk for de som jobber for og med saken, og har derfor etablert en møteflate om skolehager på Facebook (skolehager i Norge). Meld deg gjerne inn om du ønsker det. Vi vil også bidra til arrangeringen av et nasjonalt skolehageseminar hvert år i prosjektperioden.

Prosjektet jobber også konkret med etableringen av nye skolehager, og til sammen 40 skolehager skal etableres i løpet av prosjektperioden 2020-2023.

Kursholdere i prosjektet

Vi samarbeider tett med skolehageekspertene Marianne Leisner og Linda Jolly. De er kursholdere i våre digitale kursfilmer, i tillegg til å holde kurs for prosjektskolene.

Linda Jolly er universitetslektor ved seksjon for læring og lærerutdanning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Marianne Leisner er driftsansvarlig på Gartneriet på Bygdø kongsgård. Sammen underviser de i etterutdanningskurset «økologiske skolehager og bærekraftig læring» ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.

Prosjektskolene i 2021 er:

- Spetalen skole i Råde kommune

- Rustad skole i Ås kommune

- Svarttjern skole i Oslo kommune

- Eiksmarka skole i Bærum kommune

- Skoger skole i Drammen kommune

- Hagaløkka skole i Asker kommune

- Blakstad skole i Asker kommune

- Kollmyr skole i Skien kommune

- Flatdal oppvekstsenter i Seljord kommune

Prosjektskolene i 2020 var:

- Prestebakke skole i Halden kommune

- Kurland og Jelsnes skole i Sarpsborg kommune

- Mysen skole og Folkeborg museum i Mysen kommune

- Nordby skole i Ås kommune

- Ammerud skole i Oslo kommune

- Munkerud skole i Oslo kommune

- Levre skole i Bærum kommune

- Vik skole i Hole kommune

- Tømmerås skole i Drammen kommune

Logo Økologisk Norge

Om Økologisk Norge

Økologisk Norge er en landsdekkende, ideell medlemsorganisasjon, og den eneste organisasjonen i landet som utelukkende arbeider for å styrke det økologiske landbruket og forbruket i Norge gjennom politisk påvirkning, informasjon og kommunikasjon.

Vi arbeider med praktiske tiltak for å styrke økologisk produksjon fra jord til bord, spre kunnskap og økologisk matglede. Vi har lokale lag over nesten hele landet som arrangerer aktiviteter året gjennom, i tillegg til et sekretariat i Oslo. Sekretariatet jobber i hovedsak prosjektbasert for å oppnå våre mål, gjennom prosjekter som eksempelvis andelslandbruk-prosjektet, Åpen økologisk gård, og nå også skolehageprosjektet. Vi ønsker alle velkomne som medlemmer i Økologisk Norge. Jo flere vi er, jo mer tyngde har vi når vi fronter våre standpunkt for en bedre framtid.